:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

กล้องวงจรปิดวาตาชิ สนับสนุนทีมฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด

ประธานบริษัทกล้องวงจรปิดวาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง คุณ ชอง ทอง ซิ
ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลให้กับผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง

ท่าน ยุทธนา หยิมการุณ ประธานสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีม