:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

บริษัทขอแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 บริษัทขอแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของนาย กฤษฎา กุลไพศาล ตำแหน่ง พนักงานขายหน้าร้าน zk เซียร์ชั้น 2 ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัททีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด 2.บริษัทวาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.บริษัทดีเทค เอสเซสโซรี่ จำกัด ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.61 เป็นต้นไป