:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

บริษัทขอแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

บริษัทขอแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของนาย ณัฐวุฒิ ผาแสง ตำแหน่ง sale ขายส่งกล้องวงจรปิด Hik ของกลุ่มบริษัททีซีที ประกอบด้วย 1.บริษัททีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด 2.บริษัทวาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.บริษัทดีเทค เอสเซสโซรี่ จำกัด ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.61 เป็นต้นไป