งานบริจาค

งานบริจาค

1.วัดบ้านหนองจอกจ.สุรินทร์
2.ชุมชนบ้านเนินยางจ.ปราจีนบุรี
3.มัสยิดนูรุลอิสลาม(บ้านป่า)จ.กรุงเทพฯ
4.โครงการตำรวจดีมีคนเห็น ประจำปี 2560 (สภอ.บางบาล จ.อยุธยา)
5.หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (จุดรับส่งนักท่องเที่ยว)
6.หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (จุดริมชายหาดน้ำใส)
7.ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
8.ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี(ท่าขึ้นเรือแสมสาร)
4.โครงการตำรวจดีมีคนเห็น ประจำปี 2560 (สภอ.บางบาล จ.อยุธยา)
5.หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (จุดรับส่งนักท่องเที่ยว)
6.หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (จุดริมชายหาดน้ำใส)
5.หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (จุดรับส่งนักท่องเที่ยว)